Hotarârile Autorității Deliberative

202020192018

HCL nr. 21 din 03.02.2020

HCL nr. 20 din 03.02.2020

HCL nr. 19 din 03.02.2020

HCL nr. 18 din 03.02.2020

HCL nr. 17 din 22.01.2020

HCL nr. 16 din 22.01.2020

HCL nr. 15 din 22.01.2020

HCL nr. 14 din 22.01.2020

HCL nr. 13 din 22.01.2020

HCL nr. 12 din 22.01.2020

HCL nr. 11 din 22.01.2020

HCL nr. 10 din 22.01.2020

HCL nr. 9 din 22.01.2020

HCL nr. 8 din 22.01.2020

HCL nr. 7 din 22.01.2020

HCL nr. 6 din 22.01.2020

HCL nr. 5 din 22.01.2020

HCL nr. 4 din 22.01.2020

HCL nr. 3 din 09.02.2020 privind aprobarea contractului de vanzare – cumparare a autoturismului marca Dacia Duster , necesar pentru buna desfasurarea a activitatii UAT Comuna Brahasesti privind 

HCL nr. 2 din 09.02.2020 privind utilizarea sumei de 600.000 lei din excedentul bugetar al anului 2019 pentru acoperirea golurilor de casa ale sectiunii de functionare si sectiunii de dezvoltare in anul 2020

HCL nr. 1 din 09.02.2020 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 4.410.291,91 lei din contul de excedent al bugetului local

HCL nr 86 din23.01.2020 privind alegerea presedintelui de sedinta , pentru urmatoarele trei luni

HCL nr 85 din23.01.2020 privind aprobarea retelei scolare de pe raza localitatii Brahasesti, judetul Galati , pentru anul scolar 2020-2021

HCL nr 84 din23.01.2020 privind insusirea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Brahasesti , judetul Galati pentru anul 2019

Anexa nr.1 la HCL nr 83 din23.01.2020

Anexa Programul achizitiilor publice laHCL nr 83 din23.01.2020

HCL nr 83 din23.01.2020 privind aprobarea Programului anual final al achizitiilor publice al comunei Brahasesti, judetul Galati, pe anul 2019

Anexa nr.1 la HCL nr 83 din23.01.2020

Anexa nr.2 la HCL nr 82 din23.01.2020

Anexa nr.3 la HCL nr 82 din23.01.2020

HCL nr 82 din23.01.2020 privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului UAT Comuna Brahasesti

HCL nr 81 din23.01.2020 privind aprobarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020

HCL nr 80 din23.01.2020 privind zonarea fiscala si stabilirea corespunzaroare a impozitarii pentru UAT Comuna Brahasesti