Achiziţie directă „Reparații spații servicii sociale și anexe Sală de Sport com. Brăhășești, jud. Galați”, Cod CPV:  45453000-7

13.03.2020 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă Reparații spații servicii sociale și anexe Sală de Sport comuna Brăhășești, județul Galați” din comuna Brăhășești, județul Galați, Cod CPV:  45453000-7 –  Lucrări de reparatii generale si de renovare  (Rev.2)  Oferta întocmită conform documentaţiei de atribuire anexată, se va depune în plic închis/email, la registratura Primăriei până la dată de 20.03.2020, orele 15.00. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 15.30. Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de lucrări, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.

 

  1. Invitatie de participare procedura achizitie directa
  2. Documentatie descriptiva achizitie directa
  3. Formulare editabile:

4. Memoriu Proiect Tehnic

5. Caiet de sarcini

6. Clauze contractuale

7. Liste de devize

8. Parte desenata 1

9. Parte desenata 2

10. Parte desenata 3

11. Parte desenata 4