Achiziţie directă „Amenajare grupuri sanitare in incinta cladirii scolii” (sat Toflea) din comuna Brăhășești , județul Galați , Cod CPV: 45453000-7

Home / Achizitii publice 2019 / Achiziţie directă „Amenajare grupuri sanitare in incinta cladirii scolii” (sat Toflea) din comuna Brăhășești , județul Galați , Cod CPV: 45453000-7

27.11.2019 – Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă Amenajare grupuri sanitare in incinta cladirii scolii (sat Toflea) din  comuna Brăhășești  , județul Galați , Cod CPV:  45453000-7  Lucrări de reparatii generale si de renovare  (Rev.2)  Oferta întocmită conform documentaţiei de atribuire anexată, se va depune în plic închis/email, la registratura Primăriei până la dată de 04.12.2019, orele 15.00. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 15.30. Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de lucrări, la secţiunea „Catalogul electronic” denumirea şi valoarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract.

1. Invitatie de participare procedura achizitie directa 

2. Documentatie descriptiva achizitie directa

3. Formulare editabile:

– Modele de formulare pentru achizitia directa

4. Proiect tehnic

5. Clauze contractuale