Achiziţie directă „Sistem supraveghere video stradal , comuna Brăhășești , județul Galați “, Cod CPV: 45222300-2 Lucrari de constructii pentru instalatii de securitate (Rev.2)

Home / Achizitii publice 2019 / Achiziţie directă „Sistem supraveghere video stradal , comuna Brăhășești , județul Galați “, Cod CPV: 45222300-2 Lucrari de constructii pentru instalatii de securitate (Rev.2)

Invitaţie de participare la procedura de achiziţie directă „Sistem supraveghere video stradal , comuna Brăhășești  , județul Galați “, Cod CPV:  45222300-2 Lucrari de constructii pentru instalatii de securitate  (Rev.2)  Oferta întocmită conform documentaţiei de atribuire anexată, se va depune în plic închis/email, la registratura Primăriei până la dată de 25.11.2019, orele 15.00. Deschiderea ofertelor se va face la sediul primăriei, în aceeaşi zi, la orele 15.30. Ofertantul declarat câştigător va posta în SEAP, înainte de semnarea contractului de lucrări, la secţiunea “Catalogul electronic” denumirea şi valoarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract

 

1.Invitatie de participare la procedura de achiziţie directă „Sistem supraveghere video stradal, comuna Brăhășești, județul Galați 

2.Documentatie descriptiva la procedura de achiziţie directă „Sistem supraveghere video stradal, comuna Brăhășești, județul Galați 

  1. 3. Formulare editabile:

– Modele de formulare pentru achiziţia directă de Sistem supraveghere video stradal, comuna Brăhășești, județul Galați”

  1. Proiect tehnic la procedura de achiziţie directă „Sistem supraveghere video stradal, comuna Brăhășești, județul Galați “
  2. Clauze contractuale la procedura de achiziţie directă „Sistem supraveghere video stradal, comuna Brăhășești, județul Galați “