Procedură atribuire contract servicii catering pentru programul „Scoală după Școala” A.1.3 (reluare)

Home / Achizitii publice 2019 / Procedură atribuire contract servicii catering pentru programul „Scoală după Școala” A.1.3 (reluare)

Servicii de catering pentru copii implicați în programul Scoala după Scoala” din cadrul proiectului Dezvoltarea integrată a Comunei Brahasesti”-cod SMIS 115368 (data limită de depunere oferte 23.05.2019, ora 16:00)

1. Anunt de licitatie semnat

2. Documentație de atribuire servicii catering(A.1.3)

3. Formulare :

       – Formular de inscriere si calificare

      Formular propunere tehnica

       – Fomular propunere financiara