Procedură atribuire contract servicii catering pentru programul „Scoală după Școala”

Home / Achizitii publice 2019 / Procedură atribuire contract servicii catering pentru programul „Scoală după Școala”

Servicii de catering pentru copii implicați în programul Scoală după Școală” din cadrul proiectului Dezvoltarea integrată a Comunei Brăhășești”-cod SMIS 115368 (dată limită de depunere oferte 10.04.2019, ora 16:00)”

1. Anunt de licitatie semnat

2. Documentație de atribuire servicii catering(A.1.3)

3. Formulare :

                    – Formular de inscriere si calificare

                    – Fomular propunere tehnica

                    – Formular propunere financiara