Procedură de atribuire „Servicii de formare profesională a competențelor cheie pentru adulți” în cadrul Proiectului: „Dezvoltarea integrată a Comunei Brăhășești”-POCU 2014-2020- SMIS 115368

Home / Achizitii publice 2019 / Procedură de atribuire „Servicii de formare profesională a competențelor cheie pentru adulți” în cadrul Proiectului: „Dezvoltarea integrată a Comunei Brăhășești”-POCU 2014-2020- SMIS 115368

Procedură de atribuire Servicii de formare profesională a competențelor cheie pentru adulți” în cadrul Proiectului: „Dezvoltarea integrată a Comunei Brăhășești” –Cod SMIS 115368 (dată limită depunere oferte 25.11.2019, ora 16:00)

  

1. Anunt licitatie Formare Competente cheie A.2.2

2. Documentatie de atribuire Formare Competente cheie A.2.2

3. Formulare editabile:

                          

  1. Proces verbal al sedintei de deschidere a ofertelor