Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor UAT Brahasesti

Home / Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor UAT Brahasesti

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajatilor u.a.t brahasesti

 

 

U.A.T. Brahasesti, cu sediul in str. Principala, nr. 105, comuna Brahasesti, jud. Galati, e-mail : primariabrahasesti@yahoo.com, tel/fax:0236867605 va informeaza prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastra personale de catre Primaria Brahasesti si drepturile pe care le aveti in conformitate cu Regulamentul ( UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016( denumit in continuare GDPR) si legislatia nationala privind protectia si securitatea datelor personale in vigoare.

Ne propunem sa protejam datele personale ale angajatilor si sa fim transparenti cu privire la categoriile de date prelucrate. Primaria Brahasesti intelege obligatiile care ii revinfata de dumneavoastra ca angajat si doreste sa va ajute sa intelegeti cum si de ce prelucram datele dumneavoastra.

Aceasta notificare adresata dvs. are menirea de a clarifica modalitatile in care Primaria Brahasesti foloseste datele cu caracter personal ale angajatilor si trebuie studiata coroborat cu politica de protectie si securitate a datelor Primariei Brahasesti.

Legislatia in acest domeniu se schimba rapid si noi anticipam ca aceasta notificare va fi revizuita si adusa la zi in acord cu noile reglementari.

Scopul si baza legala a prelucrarilor

In conformitate cu legislatia nationala ( Legea nr.667/2001, Legea nr. 506/2004) si europeana ( Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE) in vigoare , Primaria Brahasesti are obligatia de a administra in conditii de siguranta si  numai pentru scopurile specificate, datele personale care ii sunt furnizate.

Primaria Brahasesti prelucreaza datele dumneavoastra personale in conformitate cu prevederile GDPR , ale legilor locale si europene privind protectia datelor precum si, in calitate de angajator, in conformitate cu prevederile specifice legislatiei muncii.In momentul in care se decide incheierea unui contract de munca cu dumneavoastra, departamentul de resort al institutiei va solicita un set de date personale si documente.

  1. a) Datele personale furnizate de dumneavoastra, in calitate de angajat, in mod liber, notate pe proprie raspundere pe formularele-tip folosite la angajare , dar si copiile dupa documentele de identitate , de stare civila, studii si calificari , starea de sanatate , datele fiscal/bancare , sunt necesare in contextul indeplinirii obligatiilor legale privind incheierea si excutarea contractului individual de munca.

b)Datele dumneavoastra personale sunt prelucrate pentru:

-Executarea contractului individual de munca ( CIM, intocmirea dosarului de personal, fisa postului);

-Completarea REVISAL;

-Intocmirea si transmiterea statelor de plata;

-Plata salariului si/sau alte sume ( deconturi0 prin viramnet bancar;

-Comunicarea angajat-angajator;

-Respectarea oricarei cerinte legale de reglementare in domeniul sanatatii si securitatii muncii ( colaborarea si schimbul de informatii cu medicul de medicina a muncii,prevenirea si stingerea incendiilor PSI/SIU);

-Declaratia 112;

-Monitorizarea/ securitatea persoanelor, spatiilor, bunurilor utilizate de Primaria Brahasesti; in acest context Primaria Brahasesti poate supraveghe video unele parti ale incintei in care isi desfasoara activitatea pentru asigurarea pazei si protectiei persoanelor, bunurilor, a imobilelor si a imprejurimilor acestora;

-Scopuri arhivistice;

-Scopuri statistice.

Daca la angajare nu sunteti de acord cu furnizarea datelor personale, Primaria Brahasesti in calitate de angajator nu poate sa demareze demersurile legale pentru intocmirea CIM si executarea acestuia.

Temeiul legal al prelucrarii datelor

Legalitatea prelucrarii datelor dumneavoastra cu carecter personal o reprezinta

-articolul 6 alinatul (1) litera  b) din GDPR-prelucrare in scopuri precontractuale si contractuale

precum si

-pentru indeplinirea unei obligatii legale care ii revin operatorului ( Primaria Brahasesti) conform articolului 6 alin.(1) litera c) din GDPR.

In masura in care sunt necesare categorii speciale de date cu carcter personal ( ex. date privind starea dvs. de sanatate ), Primaria Brahasesti solicita consimtamantul dvs. in conformitate cu prevederile ar.9 alin (2) lit.(a) din GDPR.Efectuarea de studii statistice , in masura in care vor fi facute, se vor face in baza art. 9 alin (2) lit.(j) din GDPR.

Legislatia care guverneaza raporturile de munca sunt urmatoarele:Codul muncii, Codul fiscal in vigoare si Legea 1/2011.

Politica privind protectia si securitatea datelor personale a Primariei Brahasesti este de a colecta numai datele personale necesare in scopuri convenite si solicitam angajatilor nostri sa ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict ncesar acestor scopuri.Atunci cand trebuie sa prelucram datele personale pentru a executa anumite obligatii legale in interesul legitim si asumat al angajatilor nostril, putem solicita acestor angajati sa furnizeze informatii si despre alte persoane vizate , cum ar fi membrii familiei( ex.copii si/sau parinti aflati in interetinere pentru anumte deduceri).

Datele pe care le detinem despre dumneavoastra sunt in principal informatiile pe care ni le-ati furnizat cu ocazia angajarii , completate ulterior cu informatii generate de executarea contractului de munca.

Categoriile de date personale( clasice sau digitale) care va sunt solicitate si supuse prelucrarilor sunt urmatoarele:

-nume, prenume;

-CNP;

-seria si nr. de la CI/Pasaport;

-sexul;

-data si locul nasterii;

-cetatenia;

-semnatura

-datele din actele de stare civila;

-nr. dosar de pensie;

-asigurari de sanate si sociale;

-profesie;

-loc de munca;

-formare profesionala;

-diplome, studii;

-situatie familiala;

-situatie militara;

-detalii de contact;

-numar de telefon personal, adresa de email, adresa de domiciliu/resedinta, etc;

-permisul de conducere ( in cazul soferilor);

-referinte/recomandari;

-accidente de munca;

-date din Curriculum Vitae.

Ne rezervam dreptul de a decide ce date vom avea nevoie pentru indeplinirea contractului cu dumnevoastra in calitate de angajat , strict in conformitate cu prevederile legale.

Date speciala ale angajatilor detinute de Primaria Brahasesti

Primaria Brahasesti nu prelucreaza datele personale speciale care dezvaluie originea rasiala sau etnica , opiniile politice  sau convingerile filozofice sau aparteneta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice sau identificarea unica a unei persoane fizice, date privind viata sexuala sau orientarea sexuala ale unei persoane fizice.

Primaria Brahasesti prelucreaza date speciale ale angajatilor in ce priveste starea de sanatate in conditiile precizate la articolul 9 , aliniatul 2 litera (d) si (h) din GDPR. Datele biometrice ale angajatilor ( fotografia personala) pot fi prelucrate numai daca angajatul si-a dat consimtamantul explicit pentru prelucrarea acestui tip special de date , conform articolului 9 , aliniat 1 , litera (a).

Daca considerati ca intr-un document pe care l-ati furnizat la angajare, din proprie initiativa ( cerere, formular de candidatuara, CV, scrisoare de motivatie) ati prezentat date personale sensibile , puteti sa solicitati stergerea acestor informatii si dovada stergerii lor.

Sursa datelor cu caracter personal

Primaria Brahasesti colecteza date cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la terti ( cum ar fi recomandari, adeverinte de la angajatori ,  institutii de invatamant ) sau documente publice.

In cazul in carre trebuie sa prelucram date cu caracter personal obtinute de la terti persoane juridice, acetia din urma au obligatia de a va furniza informatiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.Angajatii nostri pot utiliza sectiunile relevante ale acestei Note de informare sau indruma persoanele vizate la aceasta Nota de informare, dupa caz.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele personale ale angajatilor sunt destinate utilizarii de catre operator ( Primaria Brahasesti) si sunt comunicate urmatorilor destinatari:

  1. a) Persoana vizata ( angajatul);
  2. b) Autoritati publice central/locale ( ITM, ANAF);
  3. c) Servicii sociale si de sanatate( ANFP. CNAS, AJOFM);
  4. d) Societati bancare;
  5. e) Angajatorul/potentialul angajator al persoanei vizate.

Primaria Brahasesti garanteaza fiecarui angajat ca dezvaluirea datelor catre terti se fac in baza prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizati la litera a)-c) si numai in baza consimtamantului/cererii exprese a angajatului, lit.d-e).

Perioada de stocare a datelor personale 

`        Primaria Brahasesti pastreaza datele personale ale angajatilor atat timp cat este necesar scopului pentru care au fost colectate, in concordant cu legislatia privind protectia datelor personale.

Durata de pastrare a datelor prelucrate in vederea incheierii si executarii unui contract individual de munca este nedeterminata.

Daca la un moment dat, fiind in afara obligatiilor contractuale de munca, va veti exercita dreptul la stergere a datelor , Primaria Brahasesti va continua sa pastreze un set de date personale de baza ( nume, data nasterii, perioada contractuala etc.) conform cerintelor legale.

Drepturie dumneavoastra si modul de exercitare al acestora

Aveti posibilitatea , in anumite conditii prevazute de GDPR, sa exercitati urmatoarele drepturi:

Drepul de a fi informat

-Prezenta notifcare de protectie a datelor furnizeaza informatiile pe care aveti dreptul sa le primiti

Dreptul de acces la date

-Va rugam sa ne contactati daca doriti o cofirmare ca datele dumneavoastra sunt prelucrate si daca doriti sa vedeti cum sunt gestionate.

Nu este nicio taxa in acest sens iar raspunsul este furnizat in termen de o luna de la data cererii ( cu exceptia cazului in care cererea este nefondata sau excesiva).

Dreptul de rectifcare

-Va rugam sa ne informati cu privire la orice data pe care ati dori sa o rectificam si vom raspunde in terment de cel mult o luna de la data solicitarii.

Vom transmite modificarile oricaror terte parti care trebuie sa le schimbe si va vom informa ca acest lucru a fost facut.

Dreptul de stergere

-Puteti sa va exercitati dreptul de a sterge datele dvs. personale intr-un numar de situatii ( de exemplu, daca datele nu mai sunt necesare in raport cu scopul pentru care a fost creat sau sa va retrageti consimtamantul dvs.) Unde este posibil se va respecta toate aceste cereri , desi unele detalii fac parte din dosarele permanente al Primariei Brahasesti care nu pot fi in mod rezonabil eliminate, conform legii.

Dreptul la restrictionarea prelucrarii

-Puteti sa ne spuneti ca putem pastra datele dvs., dar trebuie sa oprim prelucrarea. Acest lucru se poate cere atunci cand doriti sa verificati corectitudinea datelor sau scopul procesarii acestora.

Dreptul la portabilitatea datelor

Datele dvs. se afla inregistrate atat in format fizic cat si electronic, in baza de date prelucrate manal.Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza informatii intr-un format portabil , dar este putin probabil ca vom putea crea sisteme automate pentru a face acest lucru.

Dreptul de opozitie

-Daca putem, vom opri procesarea datelor dvs. daca va opuneti procesarii bazate pe un interes legitim sau daca in situatia dumnevoastra personala apar situatii care va determina sa va exercitati acest drept ( inclusiv profilarea).

Vom opri procesarea datelor dvs. daca va opuneti procesarii in scopuri de cercetare si statistici.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri

-Nu practicam luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automata a datelor, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru execitarea drepturilor dvs. va rugam sa  contactati direct , respnsabilul cu protectia datelor din Primaria Brahasesti la adresa de email “primariabrahasesti@yahoo.com”

Detalii privind prelucrarea de date speciale sau intemeiate pe consimtamant

Atunci cand prelucrarea datelor se bazeazape articolul 6 aliniatul(1) litera (a) “ persoana vizata si-a dat consimatamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentu unul sau mai multe scopuri specifice “ sau pe articolul 9 aliniatul (2) litera (a) “ persoana vizata si-a dat consimatamtul explicit pentru prelucrarea acestor date cu carcter personal pentru unul sau mai multe scopuri specific, cu exceptia cazului in care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede interdictia prevazuta la aliniatul (1) sa nu poata fi ridicata prin consimtamantul peroanei vizate “ din GDPR , aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment , fara  afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de restragerea acestuia.Astfel, puteti modifica sau elimina consimtamantul in orice moment, si vom actiona imediat in consinta , cu exceptia cazului in care exista un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Angajamentul si politica Primariei Brahasesti privind potectia si securitatea datelor

Primaria Brahasesti trateaza cu mare seriozitate protectia si securitatea datelor.Avem politici interne de control cu privire la pierdera, distrugerea, furtul , utilizarea frauduloasa de date fizice si electronice.La datele personale ale angajatilor pot avea acces numai personal cu atributii specifice din cadrul compartimentului RU si cu atributii privind angajarea de personal.Personalul Primariei Brahasesti care prelucreaza datele dumneavoastra este instruit si obligat sub sanctiunea Codului penal sa pastreze confidentialitatea datelor  dumneavoastra personale. Primaria Brahasesti a inceput sa implementeze o serie de masuri suplimentare de protectie a datelor persoane fizice si electronice stocate.Pe masura ce acestea vor fi implementate veti fi informati periodic.

Informatii suplimentare

Responsabilul Primariei Brahasesti pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat la adresa de email” primariabrahasesti@yahoo.com”sau direct la sediul Primariei Brahasesti.

Responsabilul nostru pentru protectia datelor are atributii de monitorizare a conformitatii cu legislatia cu privire la protectia datelor cu caracter personal.Va rugam sa ne contactati daca aveti orice preocupari sau intrebari legate de informatiile de mai sus sau doriti sa ne cereti sa nu va procesam datele personale  pentru anumite scopuri sau pentru stergerea datelor dvs. Unde aveti cereri specifice legate de modul in care gestionam datele dvs. , vom incerca sa rezolvam aceste probleme , dar va rugam sa retineti ca ar putea exista circumstante in care nu putem respecta anumite solicitari.Vom publica pe site-ul nostru orice schimbari pe care le facem la aceasta declaratie de protectie a datelor si va vom informa prin alte canale de comunicare , daca este cazul.

Va informam ca puteti sa accesati pagina de internet a institutiei noastre dedicate protectiei datelor personale.

De asemenea , e bine sa stiti ca la nivelul Romaniei functioneaza Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal si ca aveti dreptul sa depuneti o plangere atunci cand considerati ca v-au fost incalcate drepturile .Informarea se face prin urmatoarele modalitati: afisare la sediu, in scris, prin email, prin publicitate pe pagina web.

Prezenta nota de informare contine 10 pagini.

Fiecare angajat va fi solicitat sa confirme prin semnatura la compartimentul RU  ca a luat la cunostinta.