Biblioteca

Înainte de 1944, în comuna Brăhăşeşti funcţionau 4 cămine culturale, un „Colţ roşu” în cadrul „G.A.C. Flacăra Roşie”, şi bibliotecile aferente acestora. Bibliotecile funcţionau ca şi căminele culturale în localurile şcolilor aferente fiecărui sat, cu excepţia bibliotecii comunale Brăhăşeşti, care funcţiona în cadrul Sfatului Popular. După 23 august 1944, bibliotecile aveau în colecţii 3069 de volume şi un număr de 360 cititori, numărul cititorilor crescând pe perioada iernii.
În anul 1962 s-a construit Căminul Cultural, care deţinea o sală cu 72 de locuri, o sală de proiecţie şi o sală destinată bibliotecii comunale. Din acel an biblioteca comunală funcţionează administrată de primărie şi a avut o serie de bibliotecari ce au stat în slujba cititorilor, oferindu-le informaţiile necesare. Printre aceşti oameni destoinici se numără: Vîrlan Ioana, Pricop Viorica, Neacşu Olga, Catană Liviu. Activitatea bibliotecii a fost suspendată o perioadă de timp, dar se va relua după anul 1990. Între 1990-2002 bibliotecari au fost: Mihăilă Dumitra, Mihailă Irina, Mardare Anca, Pascaru Costel.
În biblioteca comunală Brăhăşeşti, în afara împrumutului de carte, se organizează o serie de activităţi, cu ocazia diferitelor evenimente, concursuri de ghicitori, expoziţii de carte etc. La aceste manifestari participă atât cititorii cât şi invitaţi şi autorităţi locale.

biblioteca

Biblioteca Brăhăşeşti

Bibliotecar:
POPA Marilena (n. 13.01.1966, com. Brăhăşeşti)

  • Studii: Liceul Agroindustrial Tecuci, profil economic (1980-1984).
  • Experienţă profesională: contabil (1984-1992); administrator firmă (1992-2002); Bibliotecar – Biblioteca Comunală Brăhăşeşti (din 2002).